Monday, June 12, 2017

Mengeditkan teks Ms Word1. Inserting special characters and symbols : Untuk menambah simbol di dalam dokumen anda klik pada Insert >> Symbol. Pilih yang dikehendaki.

2. AutoCorrect options : Penggunaan Autocorrect : sebagai contoh taip perkataan "teh" akan bertukar menjadi "The". Untuk mengubah klik pada Office Button/File >> Word Options/Options >> Proofing >> Autocorrect options >> taip dalam ruangan Replace & with untuk sahkan tekan ADD. 

3. AutoFormat as you type : Penggunaan sebagai contoh tarikh ( 16 th = 16th) & icon : ) = J L K  ).

4. Animated text effects  : Untuk menggunakan format ini klik Home >> Font (penjuru) >> pilih Effect : Strikethrough. Untuk jarakkan teks pilih Advanced >> Spacing : Expended & by 3 pt.

5. Text wrapping options : Arahan Text Wrapping ini hanya aktif di dalam program MS Word sahaja. Arahan ini akan muncul apabila format di dalam ruangan Illustrations di pilih contoh Shapes, Picture @ SmartArt dll dipilih. Klik pada Format >> Text Wrapping/Wrap Text (2010) pilih pilihan yang dikehendaki.

6. Text orientation formatting options : Untuk menggunakan arahan ini ambil 1 Text Box klik Insert >> Text Box. Taipkan teks. Untuk ubah kedudukan klik Format >> Text Direction. Pilih ke kiri @ ke kanan mengikut pilihan kemudian ubah saiz kelebaran kekotak mengikut teks yang terdapat di dalam Text Box tersebut.

7. WordArt : CARA 1 : Untuk menambah tulisan bercorak di dalam MS Word klik Insert >> WordArt. Pilih style yang dikehendaki. Taipkan teks di dalam kekotak untuk menggerakkan teks klik pada Format >> Text Wrapping/Wrap Text (2010) >> In Front Of Text.

CARA 2 : Untuk menambah tulisan bercorak di dalam MS Word klik Insert >> WordArt. Pilih yang dikehendaki. Tukarkan tulisan & corak WordArt klik pada Format >> Text Effects >> Transform pilihan anda.