MS Excel

PERKARA : PROGRAM MS EXCEL
=============================

Sari Kata Permulaan
Mengenal Paparan MS Excel
Mengenali Pointer di dalam Ms Excel
Format Asas Pointer Untuk Bulan + Hari + Tarikh
Memasukkan bilangan Nombor (Column / Row)
Mengubah Kelebaran Sel (Column/Row)
Menambah / Hapuskan Sel (Column / Row)
Penggunaan Mudah Papan Kekunci
Formula Asas Pengiraan ( +, -, * & / )

Bab 1 : Pengiraan Jualan & Diskaun
Bab 2 : Format Invoice
Bab 3 : Formula Absalute 1 (Simbol $ @ F4)
Bab 4 : Formula Absalute 2 (Simbol $ @ F4)
Bab 5 : Fungsi Vlookup + True
Bab 6 : Pengiraan Duit Keluar / Masuk
Bab 7 : Pengiraan Status Pekerja (IF/And)
Bab 8 : Fungsi IF (Nested @ Berkumpulan)
Bab  9 : Pengiraan Akaun Untung Rugi
Bab 10 : Format Pengiraan Kerja Lebih Masa (Over Time)
Tambahan : Pivot Table
Ujian Soalan 1  (25 Minit)
Ujian Soalan 2  (25 Minit)
Tambahan Jam (Jika Ada)
Tambahan Jam (Jika Ada)

[ Tempoh berkursus selama 10 jam (4 jam -Asas & 6 jam -pertengahan) ]

Terbaru ! Sempena Musim Covid-19 ramai Yang tidak berani keluar rumah. Cuaca juga tidak menentu bukan?Untuk itu Class Online asas Komputer diadakan di tempat anda. Sediakan Laptop/PC serta sambungan internet pada komputer anda. Pakej Kelas Online (Zoom) http://bit.ly/class-online-acs

Bantuan Video (Link akan diberikan setelah program ini telah dipelajari)

LABEL : belajar komputer di kuantan, kelas ms word, kelas ms power point, kelas ms excel, kelas ms access, modul ms office, menaip pantas, sijil komputer di kuantan, pemula ms word, sijil komputer ms office,