Thursday, April 07, 2016

Penggunaan Pelbagai Dokumen

Gambar 1 : Tiling or cascading documents :Untuk menggunakan tetingkap ini buka beberapa dokumen klik pada View >> pilih Arrange All. Dokumen akan dibuka dalam 1 dokumen secara menegak berbanding jika menggunakan Side by Side.

Gambar 2 : Comparing documents side by side : Untuk melihat arahan ini sebelum itu buka dua dokumen yang yang memerlukan perbandngan klik pada View >> pilih View Side by Side. Secara automatik terpapar dua dokumen dalam satu skrin. Kegunaan ini untuk membandingkan dua dokumen yang dibuka.

Copying or moving selected items between documents : Arahan ini untuk memindahkan teks setelah paparan dua dokumen dalam satu skrin. Untuk salin klik Copy klik dokumen di sebelah pilih Paste. Untuk pindahkan dokumen seret dokumen ke dokumen sebelah.

Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik berjemaah LIKE ya!