Friday, May 24, 2013

~Tahap Keyakinan Rendah Sebelum Kursus~


Saya Nor Aisyah Mamat semasa saya berkursus di IPM, pada mulanya saya tidak mahir dalam kuliah komputer ini tetapi atas dorongan dan tunjuk ajar yang diberikan saya dapat menguasainya. Selain itu, banyak juga aktiviti yang dijalankan di IPM sama ada di luar mahupun di dalam IPM. Selain itu tugasan komputer diberikan seperti Ribbon komputer dan kerja kursus.

Pada mulanya, saya berasa tidak yakin dapat menyiapkannya tetapi atas dorongan tenaga pengajar dan kawan-kawan saya dapat menghantar tugasan tersebut dengan jayanya. Selepas saya menjalani kursus di IPM, saya telah ditawarkan  untuk menjalani latihan Pratikal di Jabatan Pertahanan Awam, Pahang selama 4 bulan. Saya sangat bersyukur ke hadrat Illahi kerana ditempatkan di jabatan tersebut. 

Akhir kata, saya ingin  mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Farizan, Cik Adawiah, Encik Sharif, Tuan Haji Nasir dan Tuan Haji Shabati kerana mengajar saya tanpa mengenal erti jemu sehinggalah saya sampai ke tahap ini. Segala didikan yang telah saya perolehi amat saya hargai.Semoga IPM bertambah maju dan berjaya di masa hadapan.