29 July, 2021

Multiple Documents

Multiple Documents (Penggunaan Pelbagai Dokumen)

(1). Switching between open documents : arahan ini untuk melihat beberapa dokomen yang kita buka dengan cepat tanpa menutup paparan dokumen yang sedang anda buka ini. Caranya klik pada View >> pilih Switch Window >> pilih dokumen yang telah dibuka. Selalunya kita akan klik pada dokumen di bawah sahaja.

(2). Tiling or cascading documents : Untuk menggunakan tetingkap ini buka beberapa dokumen klik pada View >> pilih Arrange All. Dokumen akan dibuka dalam 1 dokumen secara menegak berbanding jika menggunakan Side by Side.

(3). Comparing documents side by side : Untuk melihat arahan ini sebelum itu buka dua dokumen yang yang memerlukan perbandngan klik pada View >> pilih View Side by Side. Secara automatik terpapar dua dokumen dalam satu skrin. Kegunaan ini untuk membandingkan perubahan dua dokumen yang dibuka.

(4). Copying or moving selected items between documents : Arahan ini untuk memindahkan teks setelah paparan dua dokumen dalam satu skrin. Untuk salin klik Copy klik dokumen di sebelah pilih Paste. Untuk pindahkan dokumen seret dokumen ke dokumen sebelah.

Using Graphics Within Word Processing


Using Graphics Within Word Processing
(Pengunaan Grafik dalam Pemprosesan Perkataan)

(1). Inserting Pictures : Untuk menambah gambar di dalam MS Word isikan pointer diruangan kosong klik Insert >> Picture. Pilih folder yang mengandungi gambar yang anda simpan klik Insert. Jika anda ingin mendapatkan gambar yang tersedia di dalam komputer klik pada My Computer >> pilih imej pilihan >> pilih gambar klik Insert.

(2). Inserting Clip Art : Untuk menambah gambar di dalam MS Word isikan pointer diruangan kosong klik Insert >> ClipArt. Di dalam ruangan search for : taipkan pengelasan yang dikehendaki contoh : BOOK. Pengelasan berkaitan buku akan terhasil. Arahan ini tidak terdapat di dalam Word 2013 & 2016.

(3). Inserting Shapes : Untuk menambah bentuk kekotak atau lain-lain bentuk di dalam MS Word isikan pointer diruangan kosong klik Insert >> Shapes pilih yang dikehendaki. Jika terdapat arahan klik Delete/Backspace. Lakarkan bentuk objek @ kekotak yang dipilih mengikut yang diperlukan.

(4). Inserting SmartArt : Untuk menambah diagram secara visual yang berbentuk lingkaran, segi empat, anak panah, struktur dan lain-lain di dalam MS Word isikan pointer diruangan kosong klik Insert >> SmartArt. Taipkan teks di dalam kekotak dengan mudah.

(5). Inserting a chart : Untuk menambah Carta secara visual terdapat dalam pilihan Column, bar, area dan lain-lain di dalam MS Word isikan pointer diruangan kosong klik Insert >> Chart. Terdapat paparan untuk isian data. Taipkan rekod di dalam ruangan yang disediakan (seperti MS Excel).

(6). Selecting, resizing and deleting graphics : Untuk mengaktifkan objek/bentuk/carta/diagram klik pada Home >> Select >> pilih Select Object lakarkan pada tempat yang akan digerakkan/digabungkan. Untuk mengubah saiz gambar klik pada Format >> di dalam ruangan Size klik ketinggian @ lebar grafik/shape/carta yang dikehendaki.

(7). Copying or moving graphics : Untuk menggunakan arahan ini klik salah satu gambar yang akan dijadikan pendua tekan Ctrl serentak itu serek gambar alihkan ke ruangan sebelah.

Format Create Tables

Create Tables (Mencipta Jadual)

(1). Inserting a table : Untuk menambah Table (jadual) isikan pointer di ruangan kosong klik pada Insert >> Table klik pada pilihan yang dikehendaki. Contoh klik : 3 x 2.

(2). Navigating within a table : Untuk menambah Table (jadual) isikan pointer di ruangan kosong klik pada Insert >> Table >> Insert Table. Diruangan AutoFit behavior. Ubah asal Auto kepada 0.5. klik Ok.

(3). Selecting and editing text within a table : Di sekitar Table terdapat beberapa pointer akan kelihatan. Gerakkan mouse anak panah hitam & putih akan kelihatan. Fungsi akan kelihatan apabila pointer tersebut anda klik. Sekitar pointer kelihatan ada 6 jenis setelah itu taip teks seperti biasa.

(4). Selecting cells, rows, columns or the entire table : Untuk mengaktifkan sel yang dikehendaki isi pointer di ruangan yang dikehendaki klik Layout >> klik Select >> jika klik 1 sel pilih select cell, column, row @ table. Arahan ini tidak memerlukan 6 jenis pointer.

(5). Inserting and deleting rows and columns : Untuk memadam bilangan baris/kolumn (Row @ Column). Isikan pointer pada baris yang akan di padam @ di tambah. Klik pada Layout >> di dalam ruangan Rows & Columns pilih Insert Above, Below, Left @ Right.(6). Modifying column width or row height : Untuk mengubah lebar lajur Column/Row, Isikan pointer pada baris ketinggian/lebar yang akan di ubah. Klik pada Layout >> di dalam ruangan Cell Size ubah di dalam Table Column Width @ Table Row Width.(7). Modifying cell borders : Untuk aktifkan Table klik pada Layout >> Select Tables klik Page Layout >> Page Borders >> Borders. Di dalam pilihan setting boleh klik Box, All @ Grid.(8). Adding shading to cells : Di dalam Table untuk menambah warna di dalam baris/column Table klik Page Layout >> Page Borders >> Shading. Di dalam pilihan warna yang tersedia.(9). Modifying cell border width, color and style : untuk menambah warna tambahan di dalam di dalam baris/column Table klik Page Layout >> Page Borders >> Shading. Di dalam pilihan Pattern pilih lorekkan yang dikehendaki untuk mengubah warna asal klik pada Color pilih yang dikehendaki.

Format Page Formatting


Melaksanakan Format Helaian (Page Formatting)

(1). Page orientation and paper size : Di dalam MS Word kedudukan dokumen disediakan dalam keadaan menegak (Portrait). Untuk mengetahui pilihan menegak / melintang klik pada Page Layout >> Orientation >> terdapat 2 pilihan Portrait & Landscape.

(2). Changing the page size : Saiz asal dokumen yang telah disetkan “Letter 8.5 x 11” untuk mengubah kepada pilihan A4 @ A3 klik pada Page Layout >> Size. Tukar pilihan anda.

(3). Page margins : Margin dokumen asal yang telah disetkan “Normal” untuk mengubah kepada pilihan Moderate @ Narrow klik pada Layout >> Margins. Tukar pilihan saiz margin dokumen anda.

27 July, 2021

Update Class 1-to-1 (27-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Selasa
Alhamdulillah selesai sesi pagi (8:30-10:30) class Online bersama Fazleen untuk untuk program kedua MS PowerPoint kali kedua (sesi ke-15). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

25 July, 2021

Update Class 1-to-1 (23-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Jumaat
Alhamdulillah selesai sesi Pagi class Online bersama Afeeqah 11 -1 pagi untuk untuk program pertama MS Word (sesi ke-4). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Sesi petang (4-6 petang) class Online bersama Hafiy untuk untuk program kedua MS PowerPoint (sesi ke-6). Peserta ini memilih pakej Sekolah Rendah. Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (17-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Sabtu
Alhamdulillah selesai sesi pagi (10-12 t/hari) class Online bersama Fazleen untuk untuk program kedua MS PowerPoint kali pertama (sesi ke-14). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (16-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Jumaat
Alhamdulillah selesai sesi Pagi class Online bersama Afeeqah 11 -1 pagi untuk untuk program pertama MS Word (sesi ke-3). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Sesi petang (4-6 petang) class Online bersama Hafiy untuk untuk program kedua MS PowerPoint (sesi ke-5). Peserta ini memilih pakej Sekolah Rendah. Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

24 July, 2021

Update Class 1-to-1 (09-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Jumaat
Alhamdulillah selesai sesi Pagi class Online bersama Afeeqah 11 -1 petang untuk untuk program pertama MS Word (sesi ke-2). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (08-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Khamis
Alhamdulillah selesai sesi pagi (11-1 pagi) class Online bersama Fazleen untuk untuk program kedua MS PowerPoint kali pertama (sesi ke-13). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (07-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Rabu
Alhamdulillah selesai sesi petang (4-6 petang) class Online bersama Hafiy untuk untuk program pertama MS Word (sesi kempat). Peserta ini memilih pakej Sekolah Rendah. Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (06-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Selasa
Alhamdulillah selesai sesi pagi (9-11 pagi) class Online bersama Fazleen untuk untuk program kedua MS PowerPoint kali pertama (sesi ke-12). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Untuk sesi petang (4-6 petang) class Online bersama Hafiy untuk untuk program pertama MS Word (sesi pertama). Peserta ini memilih pakej Sekolah Rendah. Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (02-07-2021)

Bulan : Julai 2021
Hari Pilihan : Rabu

Alhamdulillah selesai sesi Pagi class Online bersama Afeeqah 11 -1 petang untuk untuk program pertama MS Word (sesi pertama). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Ogos 2021 di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

18 July, 2021

Part 2 : Formatting And Manipulating Text

Part 2 : Formatting And Manipulating Text (Melaksanakan Format & Manipulasi Teks)

(1). Font size keyboard shortcut : Jika ingin mengubah jenis saiz tulisan hanya menggunakan papan kekunci tekan serentak [Ctrl + D] . Tukar sahaja saiz tulisan & tekan Enter.

14 July, 2021

Formatting and Manipulating Text

Formatting and Manipulating Text (Melaksanakan format dan manipulasi teks)

1) Select, then format : Untuk arahan ini untuk aktifkan teks dan mengubah teks asal biasa kepada serong, bergaris @ tebal teks dengan menggunkan anak panah mouse dengan betul.

2) Selecting text : Untuk aktifkan teks mengikut Format yang sedang digunakan. Untuk aktifkan klik pada Home >> di dalam ruangan Editing pilih Select >> ada 3 pilihan yang dikehendaki (select all, select object & select all text with similar with formatting).

11 Penggunaan Asas Dokumen


11 Starting To Use Word Processing
(Pengenalan penggunaan pemprosesan perkataan)

(a). Using the default word processing document : Untuk memulakan klik pada Start >> All Programs >> Microsoft Word 2016. Paparan program ini akan terhasil. Sedia untuk ditaip teks.

(b). Saving word processing document : Untuk menyimpan dokumen klik pada File>> Save pilih My Document / My Computer namakan dokumen klik Save.

Update Class 1-to-1 (30-06-2021)

Bulan : Jun 2021
Hari Pilihan : Rabu

Alhamdulillah selesai sesi petang (4-6 petang) class Online bersama Hafiy untuk untuk program pertama MS Word (sesi ketiga). Peserta ini memilih pakej Sekolah Rendah. Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Julai/Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖

Update Class 1-to-1 (29-06-2021)

Bulan : Jun 2021
Hari Pilihan : Selasa

Alhamdulillah selesai sesi pagi (9-11 pagi) class Online bersama Fazleen untuk untuk program pertama MS Word (sesi ke-11). Class Online Zoom hanya cikguCA invite 1 peserta sahaja.

Psst! Telah membantu hampir 250 orang mahir komputer sepanjang 5 tahun Sepenuh Masa Mengajar ke rumah / Pejabat / lokasi pilihan peserta.

Pertanyaan klik wasap : bit.ly/jombelajarkomputer

InsyaAllah cikguCA akan memberikan servis yang terbaik buat semua peserta cikguCA selagi diberi kudrat dan kesihatan. Terima kasih yang ikuti servis Kelas Komputer Personal anda HEBAT! Untuk Pengambilan Julai/Ogos 2021 telah di buka ya! Jom jadi insan berkemahiran 💖