Wednesday, July 14, 2021

Formatting and Manipulating Text

Formatting and Manipulating Text (Melaksanakan format dan manipulasi teks)

1) Select, then format : Untuk arahan ini untuk aktifkan teks dan mengubah teks asal biasa kepada serong, bergaris @ tebal teks dengan menggunkan anak panah mouse dengan betul.

2) Selecting text : Untuk aktifkan teks mengikut Format yang sedang digunakan. Untuk aktifkan klik pada Home >> di dalam ruangan Editing pilih Select >> ada 3 pilihan yang dikehendaki (select all, select object & select all text with similar with formatting).
3) Inserting, deleting, undo and redo : Arahan ini untuk sekiranya anda menambah objek. Contoh : Insert >> Shape. Untuk memadam tekan Bacespace @ Delete. Untuk mengembalikan kepada asal klik Undo untuk membatalkan kembali klik Redo.

4) Insert and overtype mode : Arahan ini untuk memudahkan kita memadam teks asal kepada teks yang baru. Tekan button Insert taipkan teks dari arah hadapan teks asal terus taip kepada teks yang baru. Sekiranya teks yang ditaip tidak berjaya ini bermakna arahan di dalam ruangan Advance tidak di tandakan . Untuk mengubah arahan ini klik pada File >> Options >> Advance >> Tandakan  kedua-dua pilihan ini.

5) Copying text within a document : Arahan ini untuk menyalin teks yang serupa tanpa menaip berulang kali teks yang sama klik pada Home >> pilih Copy. Isikan pointer di tempat yang sesuai klik Paste.

6) Moving (cutting) text within a document : Arahan ini untuk memotong teks yang dikehendaki klik pada Home >> pilih Cut. Isikan pointer di tempat yang sesuai klik Paste.

7) Finding And Replacing Text : Arahan ini untuk mencari teks yang dikehendaki mengikut format dengan mudah klik pada Home >> di dalam ruangan Editing klik Find >> taipkan perkataan yang akan diubah tekan Enter teks tersebut akan terpapar di dalam warna kuning kemudian pilih Replace taipkan perkataan yang akan diubah klik Replace All >> Ok >> Close.

8) Borders And Shading : Kegunaan untuk menambah garisan di sekeliling Table & Drop Cap sahaja. Arahan untuk menggunakan format ini sebelum itu klik pada Insert >> Table. Klik pada Page Layout >> pilih Border >> pilih garisan yang dikehendaki. Untuk tambah warna di dalam Table klik pada Shading pilih warna yang dikehendaki klik Ok.

9) Font type : Untuk mengubah jenis tulisan sedia ada kepada pilihan klik pada Home >> pilih Font >> tukar jenis tulisan yang dikehendaki.

10) Font size : Untuk mengubah jenis saiz tulisan sedia ada kepada pilihan klik pada Home >> pilih Font Size >> tukar jenis saiz tulisan yang dikehendaki.

11) Grow Font and Shrink Font icons : Arahan ini untuk mengubah saiz tulisan kecil @ besar mengikut yang dikehendaki klik pada Home >> pilih icon Grow Font (besar) @ pilih icon Shrink Font (besar).