Sunday, December 11, 2022

Bab 1 : Cara Membina Table (Unique)


1. Buka program seperti biasa. Blank Database. Ruang File Name : 1. REKOD PEKERJA >> terus pilih icon Browse (Open). Pilih Folder latihan klik Ok. Terus klik >> Create. Paparan akan berubah dengan nama Table1. Terus klik Design View >> namakan dokumen : DATA SYARIKAT >> Ok.

2. Paparan akan berubah seperti di bawah automatik ada ID & Auto Number. Perlu masukkan Field Name & Data Type yang sepadan.

ID Rekod| Nama Pekerja| Tarikh Berkhidmat |No Kad Pengenalan | No Telefon

AutoNumber Short Text Date/Time : Long Date *Short Text ^Short Text

*No Kad Pengenalan : Klik di ruang bawah pilih Input Mask : Taip ... Klik Close >> pilih No Kad Pengenalan klik Next pilih ~With Symbol >> Finish.

3. ^No Telefon : klik pada Fields >> Tandakan ~ Unique untuk saring kemasukan nombor telefon agar tidak bertindih kemasukan rekod.

4. Terus klik Datasheet View keluar arahan klik Yes. Untuk menukarkan kesemua Font & Font Size terus klik Home >> Comic San MS & 10. Tukar warna tulisan kepada warna merah gelap. Tukar warna di bahagian tengah sahaja klik ..

5. Tutup paparan Click to Add klik Home >> More >> pilih Unhide Fields kosongkan tanda ~ Click to Add.

6. Tukar ketinggian baris kekotak klik Home >> More >> pilih Row Height tukar kepada 22 >> Ok.

7. Tukar kelebaran secara tepat Kekotak 1 klik Home >> More >> pilih Field Width kepada 12 + Center . Kekotak 2 kepada 32 >> Kekotak 3 kepada 22 >> Kekotak 4 + Center kepada 27 & Kekotak 5 kepada 23 + Center.

8. Ubah dokumen klik pada Print Preview (paparan atas) >> ubah Size kepada >> A4 >> Margins >> Normal >> Landscape.

[Nota penuh ada di dalam Buku Komputer & Video Belajar Komputer Perkeranian. Buku akan disediakan untuk yang ikuti Pakej Pekerja Mahir]