Sunday, May 28, 2017

Tutorial Muka Surat

[Menambah Nombor Muka Surat]

Arahan ini sesuai jika menggunakan banyak halaman dokumen di dalam Ms Word. Nombor muka surat ini boleh diisi di bahagian atas / bawah dokumen.

Klik pada Insert >> Page Number >> pilih pilihan atas atau bawah yang dikehendaki. selain itu anda juga dapat menambah teks yang bersesuai berdasarkan dokumen tersebut.

#CAAdawiah #TipsKerjaya #KelasKomputer #Kuantan #ServisMengajarPersonal #ServisMengajarBerkumpulan #KelasOnline #KelasOffline #MSOffice