Thursday, April 06, 2017

Siri 2 : 3 Hari bersama Pasfa, Indera Mahkota

Alhamdulillah hari ketiga mengajar di #Pasfa aka Pejabat Peladang Siri 2 hari ini untuk program MS Access.
Hari ini mempelajari format sambungam Form & Report.

Untuk sesi akhir hari ini peserta perlu create database berdasarkan bahagian di Pasfa ini untuk format Table, Query, Fom & Report.
.
#CAAdawiah #GuruMsOffice #ServisMengajarKomputer