Monday, April 10, 2017

Hari Pertama bersama Pasfa Siri 3

☆ Alhamdulillah selesai hari pertama, Siri 3 berkumpulan (4 peserta) untuk Staf Pejabat Peladang, Indera Mahkota 8.
⇨ Maklum balas sesi hari ini peserta tidak rasa mengantuk malah gembira dapat mempelajari sesuatu yang baru.
⇨ Hari ini mempelajari menaip teks 10 jari, pengenalan MS Access, Bab 1 : Table untuk pembinaan database, Query (Simple Query & Crosstab Query). Esok akan bertemu bab Form.
#KelasKomputerKuantan #servismengajarkepejabat #MSOffice #MSAccess #Kuantan #PejabatPeladangInderaMahkota