Thursday, April 14, 2016

Menyalin, Mengubah & Memadam (MS Excel)

Copying the cell or range contents : Untuk menyalin kandungan sel yang dikehendaki. Aktifkan sel tersebut klik Copy klik pada sel yang baru tekan Enter. Nota : Enter digunakan untuk mematikan arahan Copy. Sekiranya menggunakan Paste arahan Copy masih lagi aktif.
 
Deleting cell contents : Untuk memadam kandungan sel @ sel yang mempunyai formula. Aktifkan sel tersebut tekan Delete. Nota : Jika menggunakan Backspace sel hanya untuk terpadam 1 formula sahaja & lain-lain sel tidak dipadam. Jika ingin memadam kesemua data klik pada Home >> Clear >> Clear Contents.

Undo and Redo : Kegunaan ini untuk mengembalikan asal format / formula yang telah ditaip sebelum ini. Sekiranya menggunakan 1 atau 2 sheet arahan Undo/Redo juga akan mengembalikan kepada asal mengikut yang telah ditaip sebelum ini. Arahan ini akan berada di bahagian atas bersebelahan Office Button.

AutoFill : Kegunaan ini untuk mendapatkan secara automatik beberapa format yang telah disetkan di dalam MS Excel. Antaranya format yang telah tersedia. Format Bulan, Hari & Number berganda 1 & 2 @ 2 & 4 @ lain-lain gandaan.


Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik berjemaah LIKE ya!