Saturday, April 02, 2016

Melaksanakan Format Helaian (Page Formatting)

Page orientation and paper size : Di dalam MS Word kedudukan dokumen disediakan dalam keadaan menegak (Portrait). Untuk mengetahui pilihan menegak / melintang klik pada Page Layout >> Orientation >> terdapat 2 pilihan Portrait & Landscape.

Changing the page size : Saiz asal dokumen yang telah disetkan “Letter 8.5 x 11” untuk mengubah kepada pilihan A4 @ A3 klik pada Page Layout >> Size. Tukar pilihan anda.

Page margins : Margin dokumen asal yang telah disetkan “Normal” untuk mengubah kepada pilihan Moderate @ Narrow klik pada Page Layout >> Margins. Tukar pilihan saiz margin dokumen anda.

Inserting Page Breaks : Arahan ini untuk memisahkan teks kepada halaman seterusnya isi pointer pada baris teks klik pada Page Layout
>> Breaks >> pilih Page. Teks akan berada di halaman baru. 

Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik LIKE berjemaah ya!