Saturday, April 02, 2016

Format Letterhead

Headers and footers : Untuk menambah teks khas untuk Letterhead klik pada Insert >> Header >> pilih Edit Header. Taipkan tajuk yang dikehendaki. untuk menaip teks untuk kaki surat klik pada Go to Footer taipkan kaki surat. Setelah itu klik Close Header and Footer.


Page numbering : Arahan ini sesuai jika menggunakan banyak halaman dokumen di dalam Ms Word. Nombor muka surat ini boleh diisi di bahagian atas / bawah dokumen. Klik pada Insert >> Page Number >> pilih pilihan atas atau bawah yang dikehendaki. selain itu anda juga dapat menambah teks yang besesuai berdasarkan dokumen tersebut.


Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik LIKE berjemaah ya!