Thursday, April 14, 2016

Font, Jajaran & Format Nombor (MS Excel) : Part 3


Centering a title over a cell range (merge cell) : Untuk menggunakan format ini ketengahkan teks aktifkan cell. Contoh A1 hingga A5 pilih Home >> Merge and Center. Untuk membatalkan kembali format ini klik semula pada icon ini.


Cell orientation : Untuk menggunakan format ini taipkan teks terlebih dahulu untuk mengubah kedudukan darjah kecondongan klik Home >> Orientation pilih darjah kecondongan yang dikehendaki.

Format painter : Format ini digunakan untuk menyalin teks/sel tanpa membina sel/format yang baru di dalam satu-satu cell. Arahan ini hanya aktif sekali sahaja untuk penukaran format untuk satu cell @ kekotak sahaja. Kebiasaan format yang berulang-ulang seperti Date, Number, Accounting dll. Klik pada Home >> Format Painter di ruangan Clipboard.

Number formatting : Kegunaan format ini untuk menukarkan format lain jika tiada paparan luar Number. Sekiranya ingin pilihan selain sedia ada klik icon Number (bulatan) pilih Medium Date dll sebagai contoh.


Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik berjemaah LIKE ya!