Thursday, April 14, 2016

Font, Jajaran & Format Nombor (MS Excel) : Part 2

Formatting the background colour : Format ini untuk mengubah warna pada kekotak pada sel asal iaitu tiada warna @ ‘No Fil’ untuk menambah warna selain warna asal klik pada Font pada anak panah seperti dalam bulatan gambar. Pilih Fill >> di dalam pilihan Pattern Color & Patern Style. Paparan sample akan kelihatan >> Ok.

Formatting the font colour : Format ini untuk mengubah warna tulisan asal “hitam” untuk mengubah warna selain warna asal klik pada home >> Font Color. Kaedah lain klik pada anak panah Font pilih Color setelah itu klik Ok.

Aligning contents in a cell range : Format ini untuk mengubah kedudukan asal teks @ nombor ke penjajaran kiri, tengah @ kanan. Untuk mengubah klik pada Home di ruangna Alignment. Hanya justify sahaja tiada paparan pada menu. Untuk penggunaan papan kekekunci arahan ini tidak aktif. Cell asal Bottom Align.


Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik berjemaah LIKE ya!