Saturday, April 09, 2016

Elemen Paparan (MS Excel) Part 1


Toolbar / Ribbon: Perbezaan di antara Window 2007 & Window 2010 terdapat sedikit perbezaan iaitu jika Window 2007 menu utama adalah Office Button & Window 2010 adalah File kembali seperti Window 2003. Untuk format terdahulu MS Excel 2003 dikenali sebagai Toolbar yang menampilkan sembilan halaman manakala MS Excel 2007 dikenali sebagai Ribbon. Ribbon menampilkan tujuh halaman tab.

Formula Bar : Merupakan ruang di dalam MS Excel untuk menaip formula @ fungsi rumus. Ketika menyunting simbol “=” ini apabila menaip teks terdapat paparan piihan yang memudahkan pengiraan bagi alamat sel @ range di akhiri dengan tanda kurung (). Contoh kekotak pengiraan formula seperti di bawah.


Tutorial ini disunting oleh Adawiah Creative Solution moh LIKE Facebook Rasmi Jom Belajar MS Office jangan lupa klik berjemaah LIKE ya!