Thursday, April 24, 2014

Peperiksaan Akhir Sesi Oktober - April 2014


Hari ini adalah hari pertama Peperiksaan Akhir komputer bagi Oktober 2013 - April 2014. Program pertama untuk kertas soalan 1 adalah MS Word & kertas soalan 2 MS PowerPoint. Manakala esok adalah kertas soalan 3 program MS Excel & kertas soalan 4 MS Access. CA mendoakan anda semua dapat menjawab dengan tenang. Praktikan kesemua Ilmu & kemahiran yang telah dipelajari. 

Tahniah! anda semua berjaya menghabiskan pembelajaran di IPM untuk kursus kemahiran Pengurusan Pejabat dengan jayanya selama 6 bulan. Suka dua bersama kekal di ingatan tenaga pengajar Institut Perdagangan Munshi, Kuantan.