Wednesday, May 20, 2015

Nota Format WaveEditor

Perbincangan Nota Tugasan Akhir sesi Januari - Jun 2015 pada hari ini 20/05/2015 pada sesi petang jam 2 hingga jam 5 petang.

Bertemu untuk Nota Sunting Lagu Format Wave Editor. Nota ini khusus untuk program MS PowerPoint sahaja. Untuk menggunakan format ini pelajar perlu muat turun (download) aplikasi ini secara percuma di laman web www.nero.com untuk memilih format ini.  Langkah selanjutnya pilih Download --> Nero WaveEditor --> Download. 

Bina sekurang-kurangnya TIGA slide untuk melihat perubahan yang diperlukan ini.

Lihat arahan di bawah ya! Selamat mencuba...