Monday, July 15, 2013

Sukatan Lanjutan Part 4 : Tables (Jadual)


Untuk bahagian ini bagi mendapatkan arahan Table Styles anda perlu klik arahan Insert > Table. Lajurkan berapa yang anda inginkan. Arahan ini untuk mengubah jenis pilihan Table asal (Blank @ tidak bercorak) kepada pilihan yang bercorak serta berwarna hanya klik pada Design > More pilih pilihan anda. Contoh : Accent 4.Merging cells within a table : arahan ini adalah untuk menggabungkan bilangan Column/Row arahan : klik menggunakan pointer D beberapa kekotak column pilih Layout > Merge Cell. Arahan ini  hanya untuk bilangan Column/Row lebih daripada 1. Jika klik 1 kotak arahan ini tidak aktif. Contoh : Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%).

Splitting cells within a table : arahan ini adalah untuk menambah bilangan colum yang banyak dalam 1 column pilih Layout > Split Cells. Arahan ini  juga boleh untuk menambah/ mengurangkan bilangan Column/Row. Contoh : Rujukan.

Modifying cell alignment : arahan ini adalah untuk mengubah kedudukan teks serta yang mempunyai jarak teks tersebut berada di dalam kekotak Column/Row yang  mempunyai jarak yang telah dikhususkan. Arahan klik Layout > Align Center.

Modifying cell margins : arahan ini adalah untuk mengubah jarak column sekiranya memilih Table arahan klik Layout > Table Column Width.

Modifying text direction within cells : arahan ini adalah untuk mengubah kedudukan teks dalam keadaan menegak ke kanan @ ke kiri. Contoh : Sasaran RMK-9.

Repeating the table heading row for multi-page tables : arahan ini adalah untuk menambah awalan perkataan di dalam baris Table yang pertama kedua & seterusnya  selain itu jika menambah WordArt @ logo di awal baris atas Table juga turut kelihatan pada halaman dokumen kertas seterusnya.

Controlling row breaking across pages : arahan ini adalah untuk mengetahui pilihan dalam Table yang berjaya kita ubah klik pada Design > Table Sytle Options.

Performing a single column sort : arahan ini adalah untuk menyusun susunan abjad pada baris yang pertama sahaja ubah pada Sort.

Multilevel sorting : arahan ini adalah untuk menyusun susunan abjad yang terdapat di dalam baris Table tersebut. klik Layout > Sort.

Converting delimited text to a table : arahan ini adalah untuk teks yang berada diluar untuk berada di dalam Table. Klik Cut & klik Pointer A dan klik Paste.

Converting a table to text : arahan ini adalah untuk mengubah teks di dalam table berada di luar Table dalam keadaan seperti di Tabs, Paragraph atau “,” klik Layout > Convert to text.