Friday, July 12, 2013

Sukatan Lanjutan Siri 3 : Format Perenggan

Untuk bab ini memformatkan perenggan. Berikut diterangkan beberapa pilihan yang boleh diguna pakai untuk menjarakkan perenggan. Line spacing asal 1.0 boleh diubah kepada pilihan yang dikehendaki. Arahan untuk mengubah klik pada Home => Line Spacing => pilihan anda 1.15 @ 1.5 dapat digunakan untuk menjarakkan teks.
Penggunaan Using the Widow/Orphan control, Using ‘Keep lines together’, Using the 'Keep with next' option & Using ‘Page break before’ dapat digerakkan secara tetap mengikut format yang dikehendaki. Sebagai contoh anda menggunakan Table apabila 4 arahan ini digunakan serentak. Format ini akan berturutan mengikuti bilangan page yang dikehendaki.
Applying and modifying multilevel list formatting : Penggunaan ini adalah untuk menjarakkan teks tanpa menggerakkan indent di atas Ruler. Cara untuk menggunakan klik pada Home => Numbering @ Bullets. Klik Multilevel => Define New Multilevel List => Set For all Levels. Contoh jarak pertama : 0 | 0.25 | 0.25 (Jarak yang dipelajari di IPM 3 level). 

Autoformat, autocorrect & autotext : Penggunaan sebagai contoh tarikh, icon senyum (16th @ :) ). Penggunaan Autocorrect : sebagai contoh taip perkataan "teh" akan bertukar menjadi "The". Penggunaan Autotext : sebagai contoh ingin menaip perkataan "Munshi Komputer" hanya taip perkataan MK sahaja perkataan tersebut dibentuk. Untuk mengubah klik pada Office Button > Word Options > Proofing > Autocorrect options > taip dalam ruangan Replace & with untuk sahkan tekan ADD. 

Watermarks : Penggunaan latar belakang pada dokumen klik pada Page Layout > Custom Watermarks > pilihan anda tukar Font & Font Style.

Creating, modifying and deleting an AutoCorrect entry : Untuk arahan memadam pilihan yang dibuat juga ditempat yang sama klik semula perkataan tersebut tekan Delete.

~ Selamat Mencuba ~