Thursday, October 13, 2011

~Testimoni Kursus G1 - Nuratikah Jaya

Saya Nuratikah Binti Jaya No Matrik SK-PP 01/5680/11. Saya rasa gembira mendapat tawaran belajar di Institut Perdagangan Munshi. Pada mulanya saya belajar mengenali komputer, saya berasa amat susah sedikit untuk mengikutinya setelah dua bulan saya belajar aplikasi komputer saya semakin mahir menggunakan cara penggunaaan komputer. 

Dengan adanya ujian bulanan, saya mempuanyai semangat untuk mendapatkan markah yang terbaik. Pada pertama kali ujian saya gagal, saya terus mencuba untuk memperbaiki sehingga lulus. Alhamdulilah kali kedua saya mendapat lulus dalam ujian komputer, dengan apa yang saya usahakan untuk lulus. Mungkin berkat saya mencuba, terima kasih yang tidak terhingga buat Cik Adawiah yang banyak memberi semangat pada saya. 

Dengan adanya kemahiran yang saya belajar di sini akan saya mempratikan ke latihan lindustri. Terima kasih sekali lagi kepada CA sekali lagi kerana memberi peluang kepada saya untuk merakam apa yang saya pelajari di kuliah komputer. Terima kasih.