Wednesday, October 13, 2010

Tamat Kuliah Komputer sesi Julai - Disember 2010 (G03)

Kepada pelajar Perkeranian & Kesetiausahaan ini telah tamat mengikuti  kuliah komputer selama 3 bulan anda berkursus.

Kemahiran yang telah dipelajari haruslah dipraktikkan selalu terutama membuat latih tubi di dalam komputer.

Ulangkaji komputer juga haruslah selalu..

Bagi untuk menambah kemahiran/kurang mahir anda haruslah menambah masa tambahan bagi program komputer yang telah dikhususkan buat anda. 

Bayaran RM 64 boleh dibuat secara beransur-ansur 
 iaitu 2x sahaja (RM 30 + RM 34).

Kuliah dibuka bermula pada 11hb Oktober 2010 sehingga 27hb Oktober 2010 
(Penyertaan awal diutamakan).