Thursday, October 14, 2010

Perbincangan Tugasan Kerja Kursus G03


Seramai 14 orang hadir untuk mengetahui perbincangan kerja kursus, Tip Ujian & Peperiksaan Akhir dan pelbagai yang telah dibincangan pada jam 2 petang sehingga jam 5 petang.


Sesi bergambar bersama pelajar sesi ini. 
Dari kiri : Azunna, CF Munshi, CA & Farah Yusnida

Komen Hasil Perbincangan : 
Ramai pelajar memberi komen positif bagi yang telah mengikuti kuliah komputer

antaranya : mempelajari perkara yang baru, dapat mengetahui sedikit sebanyak kegunaan setiap format @ menu pada program komputer, 

daripada tidak mengetahui langsung mengenai penggunaan komputer kini dapat menguasai program MS Word. Mempelajari format yang tidak diketahui sebelum ini 

seperti membina surat & sampul surat dengan gabungan data yang banyak serta berpuas hati dengan pembelajaran selama 24 jam masa kursus.