Program : Excel


Program : MS Excel (Asas + Pertengahan)

Modul Program Kursus 5 Hari MS Excel :

Mengenal Hamparan Kerja (Spreadsheet) * Mengenali 4 Jenis Pointer (Excel) * Menambah/Mengurangkan Baris @ Kolum * Cara Cepat [CTRL + 1] * Merge & Center * WordArt * Format Menambah/Kurang ($ * % & “ *”) * Jarak Baris/Kolum * Border (Sempadan * Alignment & Membina format Carta Pie.

Fill * Format & Formula [Bilangan * Formula Tarikh @ Formula Penyata] * Mengubah Column/Row Dengan Tepat * Border * Fungsi F2 @ F4 * Pengiraan Potongan Gaji (Cara Cepat) * Membina Format Carta Column * Slip Gaji * Filter * Advanced Pie.

Format Bulanan (Cara Cepat) * Penggunaan Functions [Sum * Average * Max & Min] * Formula Fungsi Logik IF (1 Pengekalan) * Pendua Sheet * Sususan Abjad Tertinggi @ Terendah (Sort & Filter) & Pilihan Carta Pie / Column.

Pengiraan Cara Cepat [(+) & (-)] * Format Asas Simbol ( *) * Tambahan Bagi Carta Column * Pengiraan Akaun Untung Rugi (Debit / Kredit).

Formula mengubah teks serong 450 @ 900 * Pilihan Carta Pie / Column serta Pra-Ujian. 40 Minit : Memasukkan Data di dalam Sel Pilihan * Mengubah Kolumn/Row Mengikut Soalan * Mengubah Format Yang Dikehendaki * Memasukkan Formula Jawapan yang diberikan di dalam sel yang dikehendaki * 20 Minit : Membina Format Carta Column  / Carta Pie.

PENAMBAHAN : Format Vlookup + Format Pengiraan KWSP + Format IF AND + Pengiraan GST.Gambaran Modul Belajar Program Excel======================================

Ramai yang telah kami latih dengan jayanya. Kami juga menyediakan 

Kelas Online & Mobile Class. Untuk Ikuti Kelas Personal ini yuran komitmen anda -->> Hanya Yang Serius Klik ! << ---Klik sini.  Mahu kami bantu anda? WhatsApp CikguCA 011-1337 6462. Hanya yang serius sahaja boleh submit kekosongan kelas terkini seperti di sini Jadual Terkini 2018