Excel 2016

PERKARA : PROGRAM MS EXCEL
=============================

Sari Kata Permulaan
Mengenal Paparan MS Excel
Mengenali Pointer di dalam Ms Excel
Format Asas Pointer Untuk Bulan + Hari + Tarikh
Memasukkan bilangan Nombor (Column / Row)
Mengubah Kelebaran Sel (Column/Row)
Menambah / Hapuskan Sel (Column / Row)
Penggunaan Mudah Papan Kekunci
Formula Asas Pengiraan ( +, -, * & / )

Bab 1 : Pengiraan Jualan & Diskaun
Bab 2 : Format Invoice
Bab 3 : Formula Absalute 1 (Simbol $ @ F4)
Bab 4 : Formula Absalute 2 (Simbol $ @ F4)
Bab 5 : Fungsi Vlookup + True
Bab 6 : Pengiraan Duit Keluar / Masuk
Bab 7 : Pengiraan Status Pekerja (IF/And)
Bab 8 : Fungsi IF (Nested @ Berkumpulan)
Bab  9 : Pengiraan Akaun Untung Rugi
Bab 10 : Format Pengiraan Kerja Lebih Masa (Over Time)
Ujian Soalan 1  (25 Minit)
Ujian Soalan 2  (25 Minit)
Tambahan Jam (Jika Ada)
Tambahan Jam (Jika Ada)

[ Tempoh berkursus selama 10 jam (4 jam -Asas & 6 jam -pertengahan) ]

Bantuan Video (Link akan diberikan setelah program ini telah dipelajari)