15 July, 2013

Sukatan Lanjutan Part 4 : Tables (Jadual)


Untuk bahagian ini bagi mendapatkan arahan Table Styles anda perlu klik arahan Insert > Table. Lajurkan berapa yang anda inginkan. Arahan ini untuk mengubah jenis pilihan Table asal (Blank @ tidak bercorak) kepada pilihan yang bercorak serta berwarna hanya klik pada Design > More pilih pilihan anda. Contoh : Accent 4.Merging cells within a table : arahan ini adalah untuk menggabungkan bilangan Column/Row arahan : klik menggunakan pointer D beberapa kekotak column pilih Layout > Merge Cell. Arahan ini  hanya untuk bilangan Column/Row lebih daripada 1. Jika klik 1 kotak arahan ini tidak aktif. Contoh : Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (%).

Splitting cells within a table : arahan ini adalah untuk menambah bilangan colum yang banyak dalam 1 column pilih Layout > Split Cells. Arahan ini  juga boleh untuk menambah/ mengurangkan bilangan Column/Row. Contoh : Rujukan.

Modifying cell alignment : arahan ini adalah untuk mengubah kedudukan teks serta yang mempunyai jarak teks tersebut berada di dalam kekotak Column/Row yang  mempunyai jarak yang telah dikhususkan. Arahan klik Layout > Align Center.

Modifying cell margins : arahan ini adalah untuk mengubah jarak column sekiranya memilih Table arahan klik Layout > Table Column Width.

Modifying text direction within cells : arahan ini adalah untuk mengubah kedudukan teks dalam keadaan menegak ke kanan @ ke kiri. Contoh : Sasaran RMK-9.

Repeating the table heading row for multi-page tables : arahan ini adalah untuk menambah awalan perkataan di dalam baris Table yang pertama kedua & seterusnya  selain itu jika menambah WordArt @ logo di awal baris atas Table juga turut kelihatan pada halaman dokumen kertas seterusnya.

Controlling row breaking across pages : arahan ini adalah untuk mengetahui pilihan dalam Table yang berjaya kita ubah klik pada Design > Table Sytle Options.

Performing a single column sort : arahan ini adalah untuk menyusun susunan abjad pada baris yang pertama sahaja ubah pada Sort.

Multilevel sorting : arahan ini adalah untuk menyusun susunan abjad yang terdapat di dalam baris Table tersebut. klik Layout > Sort.

Converting delimited text to a table : arahan ini adalah untuk teks yang berada diluar untuk berada di dalam Table. Klik Cut & klik Pointer A dan klik Paste.

Converting a table to text : arahan ini adalah untuk mengubah teks di dalam table berada di luar Table dalam keadaan seperti di Tabs, Paragraph atau “,” klik Layout > Convert to text.

12 July, 2013

Sukatan Lanjutan Siri 3 : Format Perenggan

Untuk bab ini memformatkan perenggan. Berikut diterangkan beberapa pilihan yang boleh diguna pakai untuk menjarakkan perenggan. Line spacing asal 1.0 boleh diubah kepada pilihan yang dikehendaki. Arahan untuk mengubah klik pada Home => Line Spacing => pilihan anda 1.15 @ 1.5 dapat digunakan untuk menjarakkan teks.
Penggunaan Using the Widow/Orphan control, Using ‘Keep lines together’, Using the 'Keep with next' option & Using ‘Page break before’ dapat digerakkan secara tetap mengikut format yang dikehendaki. Sebagai contoh anda menggunakan Table apabila 4 arahan ini digunakan serentak. Format ini akan berturutan mengikuti bilangan page yang dikehendaki.
Applying and modifying multilevel list formatting : Penggunaan ini adalah untuk menjarakkan teks tanpa menggerakkan indent di atas Ruler. Cara untuk menggunakan klik pada Home => Numbering @ Bullets. Klik Multilevel => Define New Multilevel List => Set For all Levels. Contoh jarak pertama : 0 | 0.25 | 0.25 (Jarak yang dipelajari di IPM 3 level). 

Autoformat, autocorrect & autotext : Penggunaan sebagai contoh tarikh, icon senyum (16th @ :) ). Penggunaan Autocorrect : sebagai contoh taip perkataan "teh" akan bertukar menjadi "The". Penggunaan Autotext : sebagai contoh ingin menaip perkataan "Munshi Komputer" hanya taip perkataan MK sahaja perkataan tersebut dibentuk. Untuk mengubah klik pada Office Button > Word Options > Proofing > Autocorrect options > taip dalam ruangan Replace & with untuk sahkan tekan ADD. 

Watermarks : Penggunaan latar belakang pada dokumen klik pada Page Layout > Custom Watermarks > pilihan anda tukar Font & Font Style.

Creating, modifying and deleting an AutoCorrect entry : Untuk arahan memadam pilihan yang dibuat juga ditempat yang sama klik semula perkataan tersebut tekan Delete.

~ Selamat Mencuba ~