MS Access

PERKARA : PROGRAM MS ACCESS
==========================

Pengenalan Fungsi Design View
Pengenalan Fungsi Datasheet View
Memulakan MS Access (Table Utama)

Bab 1 : Cara Membina Table (Unique)
Bab 2 : Membina Simple Query (Total)
Bab 3 : Membina Crosstab Query
Bab 4: Membina Form (Resume)
Bab 5 : Purchase Order (PO)
Bab 6 : Membina Form (Contact)
Bab 7 : Membina Form (Multiple Item)
Bab 8 : Membina Report (Stepped)
Bab 9 : Membina Report (Outline)
Bab 10 : Membina 4-in-1
Uji Pengukuhan 1 (Table, Query, Form & Report)
Uji Pengukuhan 2 (Table, Query, Form & Report)

[ Tempoh pilihan berkursus (4 jam -Asas & 6 jam -pertengahan) ]

LABEL : belajar komputer di kuantan, kelas ms word, kelas ms power point, kelas ms excel, kelas ms access, modul ms office, menaip pantas, sijil komputer di kuantan, pemula ms word, sijil komputer ms office,