Wednesday, May 17, 2017

Siri 4 : Hari Kedua (Pasfa)

☆ Alhamdulillah selesai hari kedua, Siri 4 berkumpulan (4 peserta) untuk Staf Pejabat Peladang, Indera Mahkota 8.
.
⇨ Staf mempelajari bab asas Form, Form Wizard, Contact Automatik & sempena Hari Guru sesi ini diberi percuma mempelajari format sampul surat. Hari ketiga sambung bab akhir Report & Ujian mengikut tugas-tugas di Pasfa yang perlu di Create.
.
#KelasKomputerKuantan #servismengajarkepejabat #MSOffice #MSAccess #Kuantan #PejabatPeladangInderaMahkota