Thursday, December 19, 2013

Siri Lanjutan Siri 6 : Hyperlink dan Format Lanjutan


 • Inserting hyperlink : Untuk menambah Hyperlink di dalam dokumen ia akan berbentuk teks yang bergaris biru. Untuk menambah teks tersebut klik pada Insert > Hyperlink. Di dalam pilih Text to Display : taipkan teks yang dikehendaki setelah itu ubah di bahagian bawah alamat yang berbentuk laman sesawang/laman web > klik Ok.
 • Editing a hyperlink : Setelah tulisan yang dikehendaki tersebut aktif untuk mengubah teks asal klik mouse kanan > Edit Hyperlink.
 • Removing a hyperlink : Untuk memadam teks yang aktif berwarna biru & bergaris klik pada mouse kanan > Remove Hyperlink. Teks yang asal akan kelihatan seperti teks biasa.
 • Columns : Untuk Mengubah pilihan Column asal (one) ada beberapa cara klik pada Page Layout > Column. Terdapat pilihan yang dikendaki. Kebiasaan menggunakan Column 1 hingga 3. Arahan ini juga dapat diubah mengikut pilihan yang dikehendaki.
 • Applying column formatting to an entire document : Arahan ini bertujuan untuk mendapatkan jenis colum yang menyeluruh. Arahan klik pada Page Layout > Column > Contoh : Two.
 • Applying column formatting to just ‘selected text’ : Arahan ini untuk mendapatkan jenis baris Column yang dikehendaki sahaja. Arahan mudah aktifkan teks berkenaan klik pada Page Layout > Column > Contoh : Three.
 • Changing number of columns within a column layout : Arahan ini bertujuan untuk mendapatkan bilangan colum yang dikehendaki. Arahan klik pada Page Layout > Column > More Column pilih yang dikehendaki.
 • Changing column widths and spacing : ini bertujuan untuk menukar lebar colum yang dikehendaki. Arahan klik pada Page Layout > Column > More Column pilih width & spacing. Ubah mengikut kelebaran kolum yang dikehendaki.
 • Using preset column formatting : Arahan ini untuk mendapatkan jenis Column yang dikehendaki mengikut teks isikan pointer pada baris teks klik pada Page Layout > Column > More Column pilih Two. Diruangan bawah klik pada Apply to : This point forward > Ok.
 • Inserting and removing lines between columns : Arahan ini untuk mendapatkan garisan ditengah-tengah dokumen yang mempunyai Column klik Page Layout > Column > More Column. Selepas memilih pilihan Column yang dikehendaki diruangan belah kanan terdapat tanda รพ Line between klik sahaja di tengah klik Ok. Untuk memadam klik semula arahan tadi kosongkan sahaja diruangan yang ditandakan.
 • Inserting column breaks : Untuk menambah arahan ini klik pada baris yang akan diubah klik pada Page Layout > Klik Breaks > Column. Secara automatik akan berubah halaman tersebut ke ruangan paling atas column yang dipilih.
 • Deleting column breaks : Untuk memadam arahan ini klik pada Home > pilih Show/Hide akan terpapar format yang telah digunakan. Untuk memadam aktifkan perkataan ………Column break…… tekan Delete sahaja.
 • Footnotes and endnotes : Untuk menggunakan “Footnotes” Isikan pointer di ruangan kosong/belakang teks yang akan dibuat rujukan/penerangan klik References > Insert Footnote. Jika menggunakan ‘Footnotes’ pointer akan berada automatik di bahagian bawah dokumen dan akan tertambah ‘no 1’. Untuk arahan “Endnotes” akan tertambah ‘tulisan roman i,ii,iii’ serta mempunyai warna.
 • Tracking and comments : Arahan ini bertujuan untuk mengesan Format apakah yang digunakan di dalam dokumen. Klik pada Review > Review Pane. Di bahagian kanan akan terpapar Format yang telah kita gunakan. Untuk menambah Comment isi pointer diruangan kosong klik pada Review > New Comment. Akan terpapar yang dikehendaki di bahagian kanan.
 • References options : Kegunaan ini untuk mengubah pilihan yang ada di dalam pilihan References di dalam pilihan Table of Contents & Insert Table of Figure. Arahan ini digunakan setelah pilihan ini diubah pilih Options ini untuk mengubah pilihan sendiri. Keluar arahan klik sahaja Ok. Perubahan asal telah diubah setelah arahan Options ini dipilih.
 • Find and replace : Arahan ini untuk mencari perkataaan asal yang banyak untuk diubah. Klik pada Home > di dalam ruangan Editing pilih perkataan Replace @ tekan Ctrl + H.  di dalam ruangan Find what : taipkan perkataan yang akan diubah & di dalam ruangan Replace with : taipkan perkataan klik pada Replace All klik Close.