Friday, May 24, 2013

~Hanya Tahu Shortcut Komputer Bukan Format Sebenar~

Saya Nuratila Zulkifli, sebelum mengikuti kursus  komputer saya pernah mempelajari subjek komputer di tempat lain. Tetapi kebanyakkan apa yang saya pelajari menggunakan shortcut. di IPM saya belajar dari mula (asas) yang mana tidak menggunakan shortcut saya perlu mencari satu persatu, contohnya untuk mencari Bullet, perlu Customize terlebih dahulu dan pilih satu persatu tanpa mengambil yang sedia ada.

Ini membuatkan saya melakukan tugasan komputer dengan lebih cepat dan tepat. Semasa mengikuti kursus saya diberi tugasan dan perlu menyiapkan tugasan tersebut untuk layak memasuki ujian. Saya dikehendaki mencari setiap fungsi Ribbon yang terdapat dalam MS Word, MS Power Point & MS Excel.Tujuannya adalah untuk memudahkan saya lebih mengenali fungsi setiap Ribbon yang ada dan cara penggunaannya. Saya juga dibekalkan dengan buku nota/ buku rujukan setiap program untuk memudahkan saya untuk membuat latihan dan rujukan di rumah. 

Tenaga Pengajar menggalakkan saya untuk membuat latihan di rumah sebelum pembelajaran di dalam kelas yang akan datang bagi memudahkan sesi pembelajaran dan juga untuk melakukan tugasan di kelas dengan cepat dan tepat serta masa yang digunakan untuk menyiapkan tugasan komputer yang telah ditetapkan. Saya amat bersyukur kerana dapat mempelajari ilmu komputer yang memberikan saya semangat untuk mengaplikasikan lmu tersebut. Ini memudahkan saya untuk menyelesaikan kerja yang berkaitan dengan Microsoft Office terutama dalam Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada CA dan juga rakan- rakan yang membantu mengajar saya dengan bersungguh-sungguh hingga saya berjaya menguasai penggunaan komputer di pejabat.