Friday, December 28, 2012

Tutorial Kaedah Mailing 1 Data 2 Dokumen (2003)


Kaedah Mailing 1 Data 2 Dokumen (Surat & Sampul Surat) Format 2003

Idea Penulisan: Rabiah Adawiah Md Nasir (Tenaga Pengajar Komputer)
Institut Perdagangan Munshi, Kuantan, Pahang

PENGENALAN PENTING : Apa itu Mail Merge? Mail Merge adalah gabungan 1 dokumen yang digabungkan bersama 1 data yang dapat dibuka di dalam program MS Access. Data Mail Merge tidak boleh digabungkan menggunakan 2 data. Kaedah ini adalah bertujuan untuk memudahkan tugasan yang memerlukan penghantaran surat/ sampul surat di dalam kuantiti yang banyak serta tidak menyimpan dokumen yang berlainan nama walaupun rekod disimpan lebih dari satu penghantaran surat yang telah dibuat. Untuk memulakan Mail Merge SURAT (Letter) anda perlulah menyiapkan 1 dokumen dan SIMPAN dokumen tersebut terlebih dahulu. Kaedah ini dapat menjamin dokumen yang dibina dapat digunakan semula tanpa menyimpan dokumen selepas itu. 


[Atas permintaan pelajar Institut Perdagangan Munshi CA sediakan Tutorial Mailing 2003]