Tuesday, September 04, 2012

Buku Rujukan Komputer Membantu Lebih Berkemahiran


Peserta Testimoni : Saya Nurul ‘Izzati Binti Mohd Azmi, sebelum saya mengikuti kursus komputer saya merupakan seorang yang buta IT saya langsung tidak tahu fungsi kegunaan komputer untuk membuat sebarang tugasan yang dikehendaki yang melibatkan penggunaan komputer. Saya hanya mengetahui secara asas atau sepintas lalu sahaja serta langsung tidak ada kemahiran di dalam melaksanakan tugasan komputer. 

Boleh dikatakan semua sektor pekerjaan kini memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran di dalam penggunaan komputer pengurusan pejabat. Bagi pelajar yang mempunyai kemahiran komputer adalah satu kelebihan bermula dari situlah timbul rasa untuk memahirkan diri dalam pengunaan komputer yang saya rasakan saya amat cetek sekali. Semasa mengikuti pengajian saya telah mempelajari dua program iaitu MS Word & MS Power Point. Semasa berkursus saya dibekalkan Buku Rujukan yang di tulis sendiri oleh hasil idea kreatif tenaga pengajar komputer saya iaitu Cik Adawiah. 

Segala format, formula, langkah demi langkah bergambar serta dan cara-cara membuat tugasan ditulis dalam buku tersebut. Ini adalah untuk memudahkan lagi pemahaman pelajar mengenai pembelajaran komputer di IPM. Buku Rujukan komputer ini adalah terhad (Limited Edition) keistemewaannya hanya terdapat di IPM sahaja serta tidak dijual untuk pelajar luar selain pelajar IPM. Saya merasa bertuah kerana terpilih menjadi pelajar beliau. Saya juga turut diberi tugasan penting iaitu dikehendaki melukis format Ribbon bagi program komputer menggunakan tulisan tangan ini bertujuan untuk tingkatkan kemahiran mengenal menu Ribbon yang tidak pernah saya jangka. Selepas mengikuti kursus komputer di sini saya telah memperoleh banyak ilmu kemahiran terutama di dalam penggunaan pejabat. 

Ilmu komputer yang saya pelajari ini amat berguna untuk digunakan semasa saya berada di alam pra-pekerjaan (Latihan Industri -Praktikal) serta membantu di alam pekerjaan kelak. Saya akan gunakan sebaik mungkin apa yang saya pelajari di IPM. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada tenaga pengajar yang banyak membantu saya sepanjang mengikuti kursus kemahiran komputer di IPM.