Friday, November 11, 2011

Presentation Terpilih G2/2011
Pelajar ini Nor Sahidah Abdul Rahim telah menyiapkan tugasan kerja kursus dengan baik. Hasil tugasan yang dilakukan juga kreatif serta menepati tajuk-tajuk tugasan yang dikehendaki.