Wednesday, June 08, 2011

Tugasan Kerja Kursus G01/2011

Kepada pelajar sesi ini dinasihatkan menghantar tugasan awal bagi mengelakkan anda tidak sempat menghantar tugasan pada saat-saat akhir.


Tarikh Akhir : 13HB JUN 2011 (sebelum jam 12 T/Hari)


Tugasan ini ini membantu di dalam Peperiksaan Akhir 20%. GAGAL menghantar tugasan sebelum tarikh & masa tersebut markah hanya dikira 10%.