Saturday, April 02, 2011

Tugasan Komputer (Ribbon)

TUGASAN : TUGASAN MICROSOFT WORD 2007

Anda dikehendaki mendapatkan logo, nama logo & kegunaan logo di dalam tetingkap Ribbon :

 1. HOME
 2. INSERT
 3. PAGE LAYOUT
 4. MAILING
 5. VIEW
 6. DRAWING TOOLS (Format Sahaja)
 7. TEXT BOX TOOLS (Format Sahaja)
 8. HEADER AND FOOTER TOOLS (Design Sahaja)
 9. PICTURE TOOLS (Format Sahaja)
 10. TABLE TOOLS (Design & Layout Sahaja)

Tugasan ini perlu disiapkan 1 MINGGU sebelum menjelang Ujian Kali Pertama


TUGASAN : TUGASAN MICROSOFT POWER POINT 2007

Anda dikehendaki mendapatkan logo, nama logo & kegunaan logo di dalam tetingkap Ribbon :

 1. HOME
 2. INSERT
 3. DESIGN
 4. ANIMATION
 5. SLIDE SHOW
 6. VIEW 
 7. DRAWING TOOLS (Format Sahaja)
 8. CHART TOOLS (Design, Layout & Format Sahaja)
 9. SMART ART TOOLS (Design Sahaja)
 10. TABLE TOOLS (Design & Layout Sahaja)

Tugasan ini perlu disiapkan 1 MINGGU sebelum menjelang Ujian Kali Kedua

TUGASAN : TUGASAN MICROSOFT EXCEL 2007

Anda dikehendaki mendapatkan logo, nama logo & kegunaan logo di dalam tetingkap Ribbon :

 1. HOME
 2. INSERT
 3. PAGE LAYOUT
 4. VIEW
 5. CHART TOOLS (Design, Layout & Format Sahaja)

Tugasan ini perlu disiapkan 1 MINGGU sebelum menjelang Ujian Kali Ketiga