Thursday, April 21, 2011

Tugas Bertambah

Setakat ini tugasan kerja kursus G4 belum lagi disemak seramai 10 orang (di dalam PEndrive). Kelas tambahan setiap hari walaupun setiap hari 2 jam tetapi masa tidak mencukupi setakat ini. CA tak dapat nak janji bila tugasan dapat disemak.

Tugasan G1 juga sedang disemak..