Tuesday, March 22, 2011

Tarikh Sepanjang Kursus G01/2011

Di sini dilampirkan Jadual kuliah Sepanjang Kursus Januari hingga Mac 2011Hanya Modul 1 hingga Modul 3 sahaja diberikan semasa kursus selama 6 Bulan. Ini kerana bayaran semasa kursus bulanan RM 180. Modul 1 (Bayaran Bulan 1 & 2), Modul 2 (Bayaran Bulan 3 & 4) & Modul 3 (Bayaran Bulan 5 & 6).