Wednesday, February 23, 2011

Tugasan Komputer G1/11

Terima kasih kepada pelajar yang berjaya menyiapkan tugasan diberikan walaupun ada halangan untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.


Untuk sesi ini anda telah mengikuti kuliah komputer sekitar 8 hingga 14 jam.


  • Untuk MS Word hanya diberikan tempoh selama 14 Jam sahaja.
  • Untuk MS Power Point tempoh hanya diberikan selama 8 Jam sahaja.


Kepada yang merasakan apa yang dipelajari itu tidak memuaskan/lemah/meningkatkan tahap kefahaman selepas dari tempoh yang diberikan. Anda boleh ikuti X'TRA CLASS (2 Jam = RM 25).


Sila maklumkan kepada keluarga jika anda ingin menambah masa tambahan tersebut. Ini kerana masa tambahan ini tidak dikira di dalam masa kuliah yang diberikan.