Friday, February 11, 2011

Pembelajaran Komputer Online

Saya bercadang ingin membuat kuliah komputer pembelajaran melalui online.


  1. Syarat utama pelajar perlu ada komputer.
  2. Perlu ada sambungan Internet.
  3. Minat yang mendalam di dalam pembelajaran komputer.


Apa pendapat anda?