Friday, January 14, 2011

Asas MS Word 2007 (Pemprosesan Perkataan)

  • Screen Layout (Berwarna Layout)
Word 2007 Screen Layout.


Menu : Apabila anda mula melayari Word 2007 anda akan melihat paparan baru ke menu bar. Ada tiga ciri-ciri yang harus anda ingat apabila anda bekerja dalam Word 2007: Microsoft Office Button, Quick Access Toolbar, dan Ribbon. Ketiga-tiga ciri mengandungi banyak fungsi yang ada di menu versi sebelumnya MS Word 2007. Fungsi dari ketiga-tiga ciri-ciri akan lebih lengkap dieksplorasi di bawah ini. 
  • Microsoft Office Button
Microsoft Office Button


Kekunci Microsoft Office melakukan banyak fungsi yang terletak di menu Fail Word versi lama. Kekunci ini membolehkan anda untuk membuat dokumen baru, membuka dokumen yang ada, menyimpan atau Save As, mencetak, menghantar (melalui e-mel atau fax), menerbitkan atau menutup dokumen.
  • Ribbon (Pita)
Ribbon


Ribbon adalah panel di bahagian atas dokumen. Ia memiliki tujuh tab : 
Home, Insert, Page Layout, Rujukan, Mailings, Review, dan View yang mengandungi ciri-ciri baru dan sudah ada banyak dari Word. Setiap tab dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan serta ciri-ciri yang dikhususkan untuk melakukan fungsi untuk memanfaatkan dalam mengembangkan atau menyunting dokumen Word. Ciri Umum digunakan ditunjukkan pada Ribbon, untuk melihat ciri-ciri tambahan dalam setiap kumpulan, klik anak panah di sebelah kanan bawah masing-masing kelompok.


Addition Ribbon Tab Groups
Masing-masing tab mengandungi alat-alat berikut:
Home: Clipboard, Font, Ayat, Styles, dan Editing.
Insert: Laman, Jadual, Ilustrasi, Links, Header & Footer & Text.
Page Layout: Themes, Page Setup, Latar Belakang Ayat, Page, Penetapan.
Surat: Buat, Start Mail Merge, Write & Insert Fields, Preview Results, Finish
Lihat: Dokumen Views, Show / Hide, Zoom, Window dll.
  • Toolbar Akses Cepat

Quick Access Toolbar

Toolbar akses cepat adalah disesuaikan toolbar yang mengandungi perintah yang anda mungkin hendak menggunakan. Anda boleh meletakkan toolbar akses cepat di atas atau di bawah pita.Untuk menukar lokasi toolbar akses cepat, klik tanda panah di akhir toolbar dan klik pada Pamer bawah Reben.
Location of Quick Access Toolbar
Anda juga boleh menambah item ke toolbar akses cepat. Klik kanan pada item apapun di Pejabat Kekunci atau Ribbon dan klik pada Tambah ke Quick Access Toolbar dan jalan pintas akan ditambah ke Quick Access Toolbar.

Dipetik Dari Sumber http://www.fgcu.edu/ serta telah disunting ke dalam Bahasa Melayu.

Akan Datang : Bagaimana Dokumen dapat dilaksanakan.