Tuesday, October 12, 2010

TIP UJIAN PROGRAM KOMPUTER

Senaraikan mana-mana pilihan format/format/format/fungsi/isi-isi penting/formula yang telah dipelajari yang SELALU di ketengahkan di dalam soalan, pilihan format/format/format/ fungsi/isi-isi penting/formula KERAP KALI di ketengahkan di dalam soalan, JARANG-JARANG di ketengahkan. 

Dengan demikian dapatlah anda menilai pencapaian anda. Umpamanya jika banyak format/format/fungsi/isi-isi penting/formula yang SELALU dan KERAP KALI dikeluarkan banyak yang tidak anda fahami, maka kedudukan anda agak di dalam bahaya dari segi pencapaian markah yang cemerlang semasa ujian dan semasa kursus.

~~~~ SELAMAT MENCUBA ~~~~