Monday, October 11, 2010

Sambungan Paparan Window 2007

Pengenalan : mengenali Menu Bar 2007, Mengenali  Format & Modul Pembelajaran Kursus Komputer.
Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. 

melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data dan mengeluarkan keputusan (maklumat). 

 Fungsi komputer untuk memproses data secara automatik (tanpa pertolongan manusia) di bawah arahan program yang tersimpan di dalam unit storan utama (CPU). 

Program (aturcara) mengandungi jujukan arahan-arahan  yang mengarahkan komputer sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya.

Membuka dokumen (Open) : klik icon Open @ @ klik pada papan kekunci CTRL + huruf O. Satu kotak dialog open akan dipaparkan. Pilih folder yang dikehendaki di look in untuk membuka fail yang dikehendaki.
Menyimpan fail (Save) : fail yang belum disimpan akan terpapar di bahagian atas sebagai document1. Untuk menyimpan kali pertama klik File pilih arahan Save As. 

Pilih direktori yang dikehendaki untuk menyimpan fail. Pada bahagian File Name taipkan nama fail pastikan pada bahagian Save As Type : Excel Document à klik butang Save. 

Keluar dari program Ms Word : klik pada title bar X @ File à Close à Yes @ klik pada papan kekunci CTRL + huruf W.


~~~ Paparan akan datang mengenai program MS Power Point 2003 & 2007 ~~~