Thursday, October 21, 2010

Pembelajaran Kursus Komputer


Tunjuk ajar diberikan kepada pelajar kursus komputer satu persatu agar mudah difahami serta dapat memahirkan diri di dala penggunaan komputer. Peserta ini telah mengikuti kuliah komputer kini untuk program yang kedua pula iaitu MS Power Point.


Ini adalah sebahagian latihan yang telah dipelajari oleh pelajar. Di IPM kami akan memberikan yang terbaik untuk tingkatkan kemahiran pelajar.


Turut diajar cara penggunaan tetikus @ mouse dengan betul agar pilihan menu serta pencarian format dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Terkini! Untuk memudahkan pembelajaran anda kami menyediakan Buku Rujukan Komputer bagi prgram yang telah dipilih berserta gambarajah untuk memudahkan anda memahami kemahiran komputer ini.

Dapatkan segera cetakan terhad!