Program : MS Access

Program : MS Access (Asas + Pertengahan)

Modul Program Kursus 5 Hari MS Access :

Bab 1 : Table (Jadual) * Mengenal Asas Data (Database) * Data Mail Merge * Mengenai 4 Jenis Pointer * Mengenal Penggunaan Create & Datasheet * Menambah/Mengurangkan Baris @ Kolum * Find & Replace * Jenis Data [Text * Currency * AutoNumber * Yes/No * Date * Number @ ID] & Memasukkan Rekod Utama (Table).

Bab 2 : Query (Pintasan) * Pintasan Rekod (Criteria) * Rekod Dapat Dilihat Dengan Cepat (Run) * Cetakan Dokumen (Yang Dikehendaki) * Formula Jawapan (Ms Access) Serta Setting Dokumen * Sempadan & Warna * Tambahan : Gabungan Dua Table Dapat Membentuk Tiga Query * Penggunaan Primary Key * Membina Halaman Borang Berdasarkan Rekod Utama * Pilihan Form Wizard (Columnar) * Mengubah Rupa Borang * Menambah Header & Footer Serta Setting Untuk Cetakan.

Bab 3 : Form (Borang) + Query (Lanjutan) * Pilihan Form Wizard (Tabular) * Menambah Formula Yang Tidak Terdapat Di Dalam Rekod Table * Membina Borang Dari Slide Kosong * Tambahan : Membina Switchboard & Membina Laporan hasil dari Table Utama.

Bab 4 : Report (Laporan) * Tambahan : Mengubah Report Serta Ujian Percubaan 1 Soalan 4 Bab * 40 Minit : Memasukkan Data Di Dalam Sel Pilihan * Mengubah Kolumn/Row Mengikut Soalan * Mengubah Format Yang Dikehendaki * Memasukkan Formula Jawapan yang diberikan di dalam sel yang dikehendaki * 20 Minit : Membina 1 Soalan 4 Bab Dalam 1 Dokumen.PENAMBAHAN : Gabungan 3 Table untuk membentuk 1 laporan dengan mudah + penambahan Contact secara automatik + Pengiraan GST untuk setiap barangan
Gambaran Modul Belajar Program Access=============================================================
Ramai yang telah kami latih dengan jayanya. Kami juga menyediakan 
Kelas Online & Mobile Class. 

Untuk Ikuti Kelas Personal ini yuran komitmen anda 

-->> Hanya Yang Serius Klik ! << ---Klik sini.  

Mahu kami bantu anda? WhatsApp CikguCA 011-1337 6462. Hanya yang serius sahaja boleh submit kekosongan kelas terkini seperti di sini Jadual Terkini 2018