MS Access 2016

PERKARA : PROGRAM MS ACCESS
==========================

Pengenalan Fungsi Design View
Pengenalan Fungsi Datasheet View
Memulakan MS Access (Table Utama)

Bab 1 : Cara Membina Table (Unique)
Bab 2 : Membina Simple Query (Total)
Bab 3 : Membina Crosstab Query
Bab 4: Membina Form (Resume)
Bab 5 : Purchase Order (PO)
Bab 6 : Membina Form (Contact)
Bab 7 : Membina Form (Multiple Item)
Bab 8 : Membina Report (Stepped)
Bab 9 : Membina Report (Outline)
Bab 10 : Membina 4-in-1
Uji Pengukuhan 1 (Table, Query, Form & Report)
Uji Pengukuhan 2 (Table, Query, Form & Report)

[ Tempoh berkursus selama 10 jam (4 jam -Asas & 6 jam -pertengahan) ]